Otter Tuinhuizen wij kunnen voor u het tuinhuis monteren maar u kunt dit zelf ook
Maatwerk
Tuinhuis configurator
Productie in eigen beheer
Duurzaam en milieu vriendelijk
Vakmanschap
home   /   montage  /   montage_voorwaarden

Montage voorwaarden


Indien opdrachtgever cq koper de montage opdracht verstrekt aan Otter Tuinhuizen, gelden de volgende voorwaarden:

De loopafstand van de parkeergelegenheid naar de auto van Otter Tuinhuizen mag maximaal 50 meter bedragen. Indien deze afstand groter is, dient dit schriftelijk aangegeven te worden bij de opdrachtverstrekking door de opdrachtgever cq koper, waarbij Otter Tuinhuizen de extra tijd die wordt verbruikt in rekening kan en mag brengen.

De bouwplaats dient vanaf de parkeergelegenheid goed bereikbaar te zijn via een normaal te belopen pad/terrein, vrij van obstakels zoals bijv.: bruggetjes, struiken/bomen, sloten, heggen, bouw en/of sloopafval e.d. Transport van de artikelen via de garage of woonhuis zijn voor rekening en risico van opdrachtgever cq koper. Opdrachtgever cq koper dient ervoor te zorgen dat de bouwplaats bereikbaar is via een effen beloopbaar pad/terrein, welke tenminste 120 cm breed is en een vrije hoogte van 250 cm heeft.

De bouwplaats dient door opdrachtgever cq koper op de door hem/haar gewenste hoogte te zijn gebracht, met een zandbed van circa 15 cm dikte. Het zandbed dient redelijk waterpas te liggen (max. 1 cm verloop per m1). Tevens dient het zandbed minimaal de afmeting van de bestelde maatvoering te hebben, waarbij La Tonnelle als advies geeft het zandbed iets groter aan te houden. (bijv.: maatvoering tuinhuisje 300 x 300 cm; zandbed circa 400 x 400 cm). Tips om de juiste hoogte van een zandbed te bepalen: onderzijde ringbalk fundering is gelijk aan bovenzijde van bijv. uw bestrating of maaiveld. De hoogte van het zandbed is dus gelijk aan de bovenzijde van bestrating of maaiveld. Indien de huidige ondergrond van de bouwplaats bijv. beton, bestrating of grind is, dient dit voor de montagedatum door opdrachtgever cq koper verwijderd te worden.

De bodem waarop gebouwd moet worden dient vrij te zijn van puin, boomstronken of andere materialen die het inslaan van palen bemoeilijken of onmogelijk maken.

Indien er leidingen in de bodem van de montageplaats aanwezig zijn, dient de opdrachtgever cq koper dit vooraf schriftelijk te melden aan Otter Tuinhuizen, en tevens dient de opdrachtgever cq koper te zorgen dat op de montagedatum aangegeven is waar de leidingen zich bevinden. Indien geen bericht, dan gaat Otter Tuinhuizen er vanuit dat er geen leidingen aanwezig zijn. Alle risico's met eventuele gevolgen in welke vorm dan ook zijn voor opdrachtgever cq koper.

Opdrachtgever cq koper dient er rekening mee te houden dat er circa 60 cm. vrije opbouwruimte nodig is rondom het bestelde product. Tenzij anders is besproken met Otter Tuinhuizen.

Indien de montageplaats op de montagedatum niet gereed is voor montage en er door Otter Tuinhuizen eventueel extra handelingen, in welke vorm ook, moeten worden verricht, zullen deze in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever cq koper. Indien montage onmogelijk blijkt te zijn door nalatigheid van de opdrachtgever cq koper, dan dient het volledige bedrag van het bestelde product, inclusief montagebedrag, contant aan de montagemedewerker van Otter Tuinhuizen te worden betaald.

Hout is een levend product en blijft altijd werken (uitzetten en krimpen). Het is dan ook verstandig om de schuur of berging altijd te beitsen en daarvoor de instructies op het verfblik op te volgen. Wanneer een schuur of berging niet of niet voldoende is gebeitst kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan. Ramen en deuren dienen dan ook altijd 3x behandeld te worden met beits of olie wanneer dit niet het geval is vervalt hierop de garantie.